Ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

GE ungdomsboliger ved Danmarks AkvariumKAB har forespurgt om en byggemulighed som falder mens de fleste har ferie.
Slots og kulturstyrelsen har udbudt Bilharziosebygningen ved det gamle Danmarks Akvarium til salg til almene ungdomsboliger.

Ejendommen er på 940 m2 og der kan derfor indrettes mellem 20 og 30 boliger alt afhængig af bygningens fysiske bindinger. Der skal afgives et tilbud den 30. september uden forbehold.

For at værne boligorganisationen mod alt for store risici i den forbindelse, er det nødvendigt at organisationen bevilger 150.000 kr. som risikovillig kapital til at lave den nødvendige analyse af bygningens fysiske tilstand, evt forurening som PCB, bly og asbest, samt eventuelle juridiske forhold der skal tages hensyn til, ved en tilbudsafgivelse.

OB har drøftet denne mulighed og efter flere indlæg viste der sig et flertal for at bevilge de 150.000 kr. som tages fra vores dispositionsfond

GE ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

 

GE ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

 

GE ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

GE ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

GE ungdomsboliger ved Danmarks Akvarium

 

 

nach oben