Flygtninge fra Ukraine 

 

2022.03.28

 

Til Gentofte Kommune

Borgmester Mikael Fenger

 

Flygtninge fra Ukraine – boligplacering

I forlængelse af Ruslands angreb på Ukraine forventes det, at der kommer et større antal flygtninge som Gentofte Kommune skal tage sin del af. Det forventes at det kommer til at drejer sig om kvinder med børn samt ældre mænd og kvinder.

I forbindelse med at Afdeling Mosegårdsparken skal i gang med en helhedsplan, vil der fra 1. april 2022 blive iværksat et stop for udlejning af boliger på normale vilkår og i stedet etableres der mulighed for tidsbegrænsende lejemål.

Begrundelse er, at vi i forbindelse med helhedsplanen som starter omkring 2024 skal opsamle ca. 66-76 boliger til genhusning for at kunne boligplacere lejer i Mosegårdsparken.

Da Gentofte Kommune fastholder retten til 25 % af boligerne, kan vi gennemsnitligt indsamle ca. 20 boliger pr. år i Mosegårdsparken.

Vi håber selvfølgelig, at Gentofte Kommune er tilbageholdne ved at benytte anvisningsretten på 25% vel vidende, at kommunen kan står i en situation hvor der er behov for at udnytte anvisningsretten.

Gentofte Ejendomsselskab og KAB følger Boligselskabernes Landsforenings linje i denne sag og tager løbende højde for fortolkninger og udmeldinger.

Vi forventer at det bliver den enkelte kommune, der får ansvaret for på kort sigt at skaffe flygtninge tag over hovedet og på længere sigt boligplacere dem mere varigt.

Gentofte Ejendomsselskab ønsker at stille de boliger til rådighed, som indgår i vores Helhedsplan, til at huse Ukrainske flygtning i korte perioder på tidsbestemte kontakter på op til et halvt år. Herved får kommunen mulighed for at skaffe flygtninge tag over hovedet under ordnede forhold, medens der skaffes overblik over de enkelte familiers behov.

Kommunen skal betale leje og forbrug i de boliger de lejer, ligesom de hæfter for eventuelle misligholdelse. Derudover skal kommunen sikre den nødvendig bistand til tolkning, integration etc.

Ved lejeaftales udløb, skal der tages stilling til, om Mosegårdsparken skal bruge lejemålene til genhusning i forbindelse med Helhedsplanen eller om lejemålet kan indgå i boligplacering af Ukrainer på et kort lejemål.

Flygtningene får ikke adresse i boligafdelingen.

Ved den efterfølgende varige boligplacering, kan kommunen anvende de boliger, den får stillet til rådighed til kommunal anvisning.

Kommunen betaler for eventuel tomgang i den enkelte bolig, indtil der er anvist en borger, ligesom kommunen hæfter for eventuel misligholdelse ved fraflytning. integration etc. Disse ekstra boliger går fra det antal boliger, der kan genudlejes til den almindelige venteliste og oprykningsventelisten.

I en almen bolig er det selvfølgelig tilladt at have overnattende gæster i en kortere periode på mellem 2-3 uger, også selvom der i givet fald er flere personer i boligen end antallet af beboelsesrum. De pågældende gæster for ikke adresse det pågældende sted.

Det er derfor VIGTIGT, at de Ukrainske beboere, der ønsker at hjælpe, bliver informeret om, hvilke regler der gælder.

Det videre forløb

Gentofte kommune skal løbende informere Gentofte Ejendomsselskab ved mail info@gentofteejendomsselskab.dk samt KB’s administration ved kundechef Susanne Ernstsen mail suern@kab-boli.dk om henvendelser fra kommunen om bistand til at skaffe Ukrainske flygtninge tag over hovedet i forbindelse med vores mulighed for husning på tidsbegrænsede lejekontrakter.

Vi regner med, at vi indkaldes til en drøftelse med Gentofte Kommune ud fra ovenstående tilbud.

Med venlig hilsen

Gentofte Ejendomsselskab

Formand Ole Lund Petersen

Stolpehøj 104, 2.sal tv.

60485575

nach oben