Nyhed

Kære alle i Gentofte Ejendomsselskab

 

Det er med stor glæde, jeg kan oplyse om, at Organisationbestyrelsen har fået tilbudt en mulighed for at indgå en aftale med FB Gruppen om at bygge 18 almene boligere på Vilvordevej 70, da vi har afsat kr.: 150.000 som et udlæg fra dispositionsfonden til afholdelse af udgifter frem til indgåelse af skema A.

FB Gruppen har udviklet et samlet boligprojekt på Dansk Sygeplejeråds nu nedlagte konferencecenter på Vilvordevej 70. Efter kommunalt krav skal der opføres 18 almene familieboligere på 85 m2 pr. stk. dels som rækkehuse og dels som etageboliger.

Der er vedtaget en lokalplan for området og den private del af byggeriet er så småt gået i gang.

Den almene del af byggeriet er på i alt 1.537 m2 fordelt på18 familieboliger med en gennemsnitsstørrelse på 85 m2.

Der er tale om boliger med en enestående attraktiv beliggenhed. De 10 af boligerne er 1 plans rækkehuse og de 8 er lejligheder i en 2 plans boligstok. Der er parkeringskælder og et fælles friareal med de private boliger der fremstår som en meget smuk park.

Arkitekturen skal tilpasses de bevaringsværdige bygninger med vandskuret murstensvægge, tegltage og sorte vinduespartier.

Det er KAB´s vurdering at de 18 boliger vil blive meget lette at udleje trods den høje husleje.

Det forventes at der kan fremsendes skema A ansøgning i foråret 2023 på baggrund af lokalplansforslaget og de udarbejdede etageplaner.

Der kan udarbejdes udbudsmateriale i sensommeren og afholdes totalentrepriselicitation i oktober 2023 og opnås skema B tilsagn senest i december hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Den samlede anskaffelsessum udgør 42.992.000 kr. i 2023 priser. Det giver en pris på 27.990 kr. pr m2. Det forventes at lejeniveauerne bliver 10.660 kr. pr. mdr. med et indskud på 47.600 kr.

nach oben