Organisationsbestyrelsen

Ole Lund Petersen
Formand for boligorganisationen 

Hanne Groth Jørgensen
Næstformand for boligorganisationen

Jesper Dalhoff
Medlem af organisationsbestyrelsen

John Olsen
Medlem af organisationsbestyrelsen

Halima El Abassi, Udpeget af GK (1. januar 2022 til 31. dec. 2025)
Medlem, repræsentantskab/Organisationer

Julia Becher
Medlem af organisationsbestyrelsen

Hanne Merete Olsen
Medlem af organisationsbestyrelsen

Suppleanter:

Erik Frikke
Suppleant for John Olsen

Annie Kreibke
Medlem af organisationsbestyrelsen

Nina Messerschmidt
Suppleant for organisationsbestyrelsen

Kevin Høj
suppleant for Halima El-Abassie (1. januar 2022-31. dec. 2025)

nach oben