Organisationsbestyrelsen

Formand Ole Lund Petersen
Repræsenterer GE i KAB´s repræsentantskab og BL´s 9. kreds.
Byggegruppen for Mosevang
Følgegruppen for helhedsplanen

Næstformand Hanne Groth Jørgensen
Næstformand i OB
KAB´s repræsentantskab
Formand for afdelingsbestyrelsen Mosegårdsparken
Byggegruppen for Mosevang
Følgegruppen for helhedsplanen

Jesper Dalhoff
Afdelingsbestyrelsen
Byggegruppen for Mosevang
Følgegruppen for helhedsplanen

John Olsen
Udpeget med en særlig boligsocial indsats

Bjarne Burkal
Udpeget af Gentofte kommune

Julia Becher

Hanne Merete Olsen
Byggeudvalg Mosevang

Suppleanter:

Erik Frikke
Suppleant for John Olsen

Lillian Hottenroth

Annie Kreibke

nach oben